سرآشپزهای قوی

بهترین و حرفه ای ترین آشپزها

به موقع

صرفه جویی در وقت و هزینه های شما

ارسال مطمئن

یک لذت تکرار نشدنی را با ما تجربه کنید

دیس چیکن استروگانف ( 1 کیلوگرم )

تماس بگیریداطلاعات بیشتر